Tuesday, 18 October 2011

MeNu HaRi iNi


18/10/2011
SELASA
PEJABAT BMM FKT

Nie menu yg ak jumpe kt kedai td….try la oder…
 • Sapat sepet sipit sopot suput sapet sapit sapot saput sepat sepit sepot seput sipat sipet sipot SIPUT sopat sopet sopit soput supat supet supit supot.       
 •   Katam ketem kitim kotom kutum katem katim katom katum KETAM ketim ketom ketum kitam kitem kitom kitum kotam kotem kotim kotum kutam kutem kutim kutom.       
 •  Satang seteng siting SOTONG sutung sateng sating satong satung setang seting setong setung sitang siteng sitong situng  sotang soteng soting sotung sutang suteng suting sutong.       
 • Karang kereng kiring korong kurung kareng karing karong karung KERANG kering kerong kerung kirang kireng kirong kirung korang koreng koring korung kurang kureng kuring kurong.    
 • Adang edeng iding odong udung adeng ading adong adung edang eding edong edung idang ideng idong idung odang odeng oding odung UDANG udeng uding udong.
 • Akan eken ikin okon ukun aken akin akon akun ekan ekin ekon ekun IKAN iken ikon ikun okan oken okin okun ukan uken ukin ukon.    
 • Sawa sewe siwi sowo suwu sawe SAWI sawo sawu sewa sewi sewo sewu siwa siwe siwo siwu sowa sowe sowi sowu suwa suwe suwi suwo. 
 • Talar teler tilir tolor tulur taler talir talor talur telar teler telir telor TELUR tilar tiler tilor tilur tolar toler tolir tolur tular tuler tulir tulor.
 • AYAM eyem iyim oyom uyum  ayem ayim ayom ayum eyam eyim eyom eyum iyam iyem iyom iyum oyam oyem oyim oyum uyam uyem uyim uyom.
 •   Dagang degeng diging dogong dugung dageng DAGING dagong dagung degang deging degong degung digang digeng digong digung dogang dogeng doging dogung dugang dugeng duging dugong.    
 •  Hata hete hiti hoto hutu hate HATI hato hatu heta heti heto hetu hita hite hito hitu hota hote hoti hotu huta hute huti.
 • Tampa TEMPE timpi tumpu tompo tampe tampi tampu tampo tempa tempi tempo tempu timpa timpe timpo timpu tompa tompe tompi tompu tumpa tumpe tumpi tumpo…
Slmt mengorder…

Salam…….

No comments:

Post a Comment